e-Kontrak Johor
Pendaftaran Kontraktor Online
 ::Kembali::
 
.Pendaftaran Syarikat
Maklumat perlu diisi lengkap dan sahih. Medan yang bertanda (*) perlu diisikan. Maklumat yang tidak lengkap atau palsu tidak akan diproses. Sila lengkapkan maklumat-maklumat berikut sebelum pendaftaran anda dihantar:
1 . Maklumat Syarikat
2 . Maklumat Pegawai dan Pemilik/Pemegang Syer
3 . Maklumat Kelayakkan Syarikat
4 . Maklumat Aset Syarikat & Sejarah Penglibatan
5 . Pengesahan Pendaftaran
 
* Maklumat Syarikat
Jenis Syarikat * :
Pejabat Daerah * : (Sila pilih Pejabat Daerah dimana Syarikat ingin didaftarkan)
Nama Syarikat * : Cth: ABC Sdn Bhd
No.Daftar Syarikat : (Jika berkenaan) Status Syarikat * : (Sila pilih)
No.Daftar SSM * : Tempat Berdaftar :
Tarikh Mula SSM :
Tarikh Tamat SSM: :
Alamat Syarikat * :
:
: Poskod * : Cth: 81200
Negeri * :
(Sila pilih)
Daerah * :
(Sila pilih)
Jenis Perniagaan :
Bil.Pekerja am : (Jumlah pekerja dalam bidang bukan pengurusan) 
Bil.Pekerja Pengurusan : (Jumlah pekerja dalam bidang pengurusan)
Nama Bank : (Sila pilih) No Akaun Bank :
Modal Berbayar (RM) : Modal Dibenarkan (RM) :
No.Tel Pejabat : Cth: 07-5555555
No. Faksimili : Cth: 07-5555555
 
 
 
Hakcipta Terpelihara Kerajaan © Negeri Johor Darul Takzim